September 16, 2009

Kuweba (Cave)

Sabi nila ako ay pinanganak na walang ama.
Sabi nila ako ay nagiisa.
Sabi nila tanga ako.
Ang buhay sa Amerika ay parang hindi ko maabot.
Hindi ko mahawakan.
Hindi ko maintindihan.
Ang buhay ay parang puno na kung tuyo dapat diligan ng dugo.
Pero may pag-asa naghihintay sa kabila ng kuweba.
Panaginib man o katotohanan dapat harapin ang Kinabukasan.

No comments: